top of page

ANCOM AB

Konsulttjänster inom administration, projekt-      ledning, support, service
& marknadskoordination.  

 administration

ANCOM AB erbjuder en rad olika administrativa tjänster såsom kundservice, ordermottagning, bemötande, butik, support och försäljning.
Det kan handla om att tillfälligt gå in och stötta befintlig personal under högsäsong, hjälpa till
att styra upp rutiner på kontoret eller helt enkelt hugga tag i sådant som samlats på hög.

marknad

Många små och medelstora företag har idag inte möjlighet att ha en egen marknadsavdelning.
Här kan ANCOM AB fungera som en marknads-koordinator, d v s en länk mellan ett företag och en reklambyrå.
Vi kan också arbeta fram företagets värdeord och värdegrund som ett led i en varumärkesstrategi – allt för att stärka ditt företags position på marknaden.

 projektledning

ANCOM AB har många års erfarenhet av att driva projekt inom branscher så som handel, besöksnäring och livsmedel. Vi kan sätta en projektplan, definiera målbild, beskriva processer och kostnadsberäkna.
Vi ser till att involvera alla intressenter, att hålla tidsplaner och att driva projektet i mål. Givetvis hela tiden i tätt samarbete med dig som är uppdragsgivare.

Om ANCOM 

ANCOM AB, drivs av mig, Annika Anderses, sedan hösten 2022.

Jag har 25 års erfarenhet av marknads-föring, kommunikation, service, kundbemötande, produktutveckling och projektledning.

 

Min bakgrund är bl a inom turist-branschen, genom min tidigare roll som turistchef, men också inom livsmedel, som Nordic Marketing Manager för varumärket Nic.

Jag drivs av att utveckla och att utvecklas - gärna tillsammans med andra.

20230517_0Z1A3790_webb.jpg
20230517_0Z1A3738_webb.jpg
pampas gräs
KONTAKT
bottom of page